วันเด็กแห่งชาติ 2567

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ living classroom เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ ที่ 21 สำหรับเยาวชน ผ่านกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จัดเต็ม “วันเด็กแห่งชาติ” วิ่งฟันรัน ร่วมงานวันเด็ก ครอบครัวแฮปปี้ถ้วนหน้า

today.line-มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 FUN RUN x FUN LEARN

thansettakij-มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 FUN RUN x FUN LEARN

Scroll to Top