วันอัมพาตโลก

คอลัมน์: ทางคนทางข่าว (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ทางคนทางข่าว

คอลัมน์: ทางคนทางข่าว (กรอบบ่าย)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรณรงค์กิจกรรมวันอัมพาตโลก (World Stroke Day)

หวังให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของโรค ตาม …

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดรณรงค์กิจกรรมวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) Read More »

คนขอนแก่นป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต วันละ 16 คน

คนขอนแก่นป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต วันละ 16 คน สำนักข่าว: อี …

คนขอนแก่นป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต วันละ 16 คน Read More »

Scroll to Top