วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครบรอบ 32 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

kknews-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.” ทำบุญ ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา”

mgronline-32 ปี KKBS มข.ตั้งเป้า 1ใน20ของอาเซี่ยนเป็นเลิศด้านการสอนบริหารธุรกิจฯ

thestatestimes-วันคล้ายวันสถาปนา “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.” ครบรอบ 32 ปี

sondhitalk-32 ปี KKBS มข.ตั้งเป้า 1ใน20ของอาเซี่ยนเป็นเลิศด้านการสอนบริหารธุรกิจฯ

banmuang-ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา”คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”

Scroll to Top