รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

eventesan-มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

khonkaenlink-ม.ขอนแก่น จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น

มข. เปิดบ้านต้อนรับ ม.กรุงเทพ โชว์ KKU Transformation ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทย

Scroll to Top