รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล

mbamagazine-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

brandbiznews-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

banmuang-มข.พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

hooninside-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

today.line-มข.ถก K-MEDI Hub เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ 

matichon-มข.ถก K-MEDI Hub เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการแพทย์

innews-มข.หารือความร่วมมือกับK-MEDI Hub เดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

prfreeonline-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์ 

muanchonthainews-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

มข. ร่วม บียอนด์กรีน MOU แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออนสำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า หนุนพลังงานสะอาด หวังสร้างฐานแบตเตอรี่โลก

Scroll to Top