รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร

today.line-วิศวะฯมข.เดินหน้าหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ส่งนักศึกษาเรียนรู้/ฝึกงานที่ Southwest Jiaotong University

mgronline-วิศวะฯมข.เดินหน้าหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง ส่งนักศึกษาเรียนรู้/ฝึกงานที่ Southwest Jiaotong University

banmuang-วิศวะฯ มข.นำร่องส่งนักศึกษาเรียนรู้รถไฟความเร็วสูงรุ่นแรก

muanchonthainews-วิศวะฯ มข.นำร่องรถไฟความเร็วสูงรุ่นแรก (High Speed Train)

ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

SEAC ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปั้นหลักสูตรอัพเกรดทักษะ (ว่าที่) และวิศวกรไทยสู่ระดับสากล

Scroll to Top