รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ‘มข.-อบจ.’พัฒนาครู-น.ร.รุ่นใหม่ (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ‘มข.-อบจ.’พัฒนาครู-น.ร.รุ่นใหม่ (กรอบบ่าย) Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ‘มข.-อบจ.’พัฒนาครู-น.ร.รุ่นใหม (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: ‘มข.-อบจ.’พัฒนาครู-น.ร.รุ่นใหม (กรอบบ่าย) Read More »

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

สำนักข่าว: Intvthai URL: www.intvthai.com/index.php?lay=show&

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 Read More »

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด Read More »

มข.-อบจ.ขอนแก่นพัฒนาครูเปลี่ยนสมรรถนะ นร.(กรอบบ่าย)

มข.-อบจ.ขอนแก่นพัฒนาครูเปลี่ยนสมรรถนะ นร.(กรอบบ่าย) Read More »

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับม

KKU Smart Learning จับมือ อบจ.ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัด สร้างนักเรียนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 Read More »

Scroll to Top