รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

khonkaenlink-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (พ.ศ. 2567-2571)

mgronline-“นพ.ชาญชัย”รั้งเก้าอี้อธิการบดี ม.ขอนแก่นอีกสมัย

today.line-“นพ.ชาญชัย”รั้งเก้าอี้อธิการบดี ม.ขอนแก่นอีกสมัย

thaisaeree-“หมอชาญชัย” ยังเหนียวแน่น รักษาเก้าอี้ อธิการบดี มข. เป็นสมัยที่ 2

eventesan-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

muanchonthainews-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มข.GO GREEN จับมือธนารักษ์ขอนแก่น “อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว” ลดโลกร้อน-เพิ่มคาร์บอนเครดิต

Scroll to Top