รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติชน(กรอบบ่าย) เรียงคนมาเป็นข่าว : ลงนาม

สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: ร่วมมือด้านบุคลากรและการวิจัย

มข.ลงนามความร่วมมือกับกลุ่ม KTIS มุ่งพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และสังคม

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิ …

มข.ลงนามความร่วมมือกับกลุ่ม KTIS มุ่งพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และสังคม Read More »

Scroll to Top