รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช

corehoononline-BRI – YUFE สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

BRI – YUFE สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ …

corehoononline-BRI – YUFE สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

naewna-รายงานพิเศษ : ‘KKBS’ ร่วมมือ ‘แพนราชเทวี’ นำร่องเสริมแกร่ง อสม. ลดอุบัติการณ์เบาหวานในชุมชน

รายงานพิเศษ : ‘KKBS’ ร่วมมือ ‘แพนราชเทวี&#8 …

naewna-รายงานพิเศษ : ‘KKBS’ ร่วมมือ ‘แพนราชเทวี’ นำร่องเสริมแกร่ง อสม. ลดอุบัติการณ์เบาหวานในชุมชน Read More »

onedeedee-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริษัท แพนราชเทวีฯเพิ่มศักยภาพทักษะดิจิทัลอสม.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริษัท แพนราชเทวีฯเพิ่มศักยภาพทักษะดิจ …

onedeedee-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริษัท แพนราชเทวีฯเพิ่มศักยภาพทักษะดิจิทัลอสม. Read More »

today.line-ม.ขอนแก่น ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป จัดโครงการสร้างสรรค์ความรู้ ให้แก่ อสม. 

ม.ขอนแก่น ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป จัดโครงการสร้างสรรค์ความรู …

today.line-ม.ขอนแก่น ร่วมกับ แพนราชเทวี กรุ๊ป จัดโครงการสร้างสรรค์ความรู้ ให้แก่ อสม.  Read More »

ibiznewsmedia-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.(Khon Kaen Business School : KKBS) ร่วมกับ บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผสานองค์ความรู้ภาคการศึกษาและสู่ชุมชน 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Busi …

ibiznewsmedia-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.(Khon Kaen Business School : KKBS) ร่วมกับ บริษัท แพนราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผสานองค์ความรู้ภาคการศึกษาและสู่ชุมชน  Read More »

thinsiam-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริษัท แพนราชเทวีฯเพิ่มศักยภาพทักษะดิจิทัลอสม.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริษัท แพนราชเทวีฯเพิ่มศักยภาพทักษะดิจ …

thinsiam-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริษัท แพนราชเทวีฯเพิ่มศักยภาพทักษะดิจิทัลอสม. Read More »

thailandtimes-คณะบริหารและการบัญชีม.ขอนแก่นร่วมกับ บ.แพน ราชเทวี โครงการนำร่อง การเสริมสร้างพลัง อสม.

คณะบริหารและการบัญชีม.ขอนแก่นร่วมกับ บ.แพน ราชเทวี โครงการนำร …

thailandtimes-คณะบริหารและการบัญชีม.ขอนแก่นร่วมกับ บ.แพน ราชเทวี โครงการนำร่อง การเสริมสร้างพลัง อสม. Read More »

today.line-“KKBS” ร่วมมือ “แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์เบาหวานในชุมชน

“KKBS” ร่วมมือ “แพนราชเทวี” นำร่องเสร …

today.line-“KKBS” ร่วมมือ “แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์เบาหวานในชุมชน Read More »

mgronline-“KKBS” ร่วมมือ “แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์เบาหวานในชุมชน

“KKBS” ร่วมมือ “แพนราชเทวี” นำร่องเสร …

mgronline-“KKBS” ร่วมมือ “แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์เบาหวานในชุมชน Read More »

khaothaitoday-“KKBS”ร่วม”แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน

“KKBS”ร่วม”แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร …

khaothaitoday-“KKBS”ร่วม”แพนราชเทวี” นำร่องเสริมแกร่ง อสม.ลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานในชุมชน Read More »

Scroll to Top