รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มข.

นศ.พยาบาล มข.ออกค่ายจิตอาสาฯ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมสุขภาวะที่จ.มุกดาหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าแห่งป […]

นศ.พยาบาล มข.ออกค่ายจิตอาสาฯ ขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมสุขภาวะที่จ.มุกดาหาร Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธี “มอบขีดหมวกและเข็มสถาบันสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล” หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 50

     วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข

คณะพยาบาลศาสตร์ มข. จัดพิธี “มอบขีดหมวกและเข็มสถาบันสืบสานปณิธานวิชาชีพการพยาบาล” หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 50 Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดทำ Master plan นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดทำแผนฝึกปฏิบัติงานข

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดทำ Master plan นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

intvthai-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ&

intvthai-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

brandbiznews-มข. ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม เตียงอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย

มข. ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม เตียงอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูง

brandbiznews-มข. ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม เตียงอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย Read More »

thesocietyplus-มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’

thesocietyplus-มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

todayupdatenews-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ&

todayupdatenews-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

corehoononline-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิ

corehoononline-‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตสูงวัยป่วย สร้างรอยยิ้ม สร้างรายได้ชุมชน Read More »

dailynews-มข.ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย

มข.ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู

dailynews-มข.ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย Read More »

today.line-มข.นำร่อง 2 ชุมชน ส่งนวัตกรรมเตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตัวลดแผลกดทับในผู้สูงวัย

‘มข.’ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคม ‘เตียงอัจฉริยะ&

today.line-มข.นำร่อง 2 ชุมชน ส่งนวัตกรรมเตียงอัจฉริยะ ช่วยพลิกตัวลดแผลกดทับในผู้สูงวัย Read More »

Scroll to Top