รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

thairath-น้ำหยดควบสารชีวภาพ สู้โรคระบาดรับมือเอลนีโญ

kasetkaoklai-ซินเจนทา ผนึกกำลัง ม.ขอนแก่น ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน จัดงาน ‘ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ’ ถ่ายทอดนวัตกรรม ‘สารกระตุ้นทางชีวภาพ’

มข. จับมือ ซินเจนทา “ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ” หวังถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติครั้งที่19 พร้อมยกทัพกวาดรางวัลใหญ่

การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project

Scroll to Top