รศ. ดร.สิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา

จัดใหญ่ฉลอง 60 ปี! มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพ “Health AI Datathon” ครั้งที่ 50 ของโลก อีกก้าวสู่การพัฒนาวงการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ไทยโพสต์ : VARIETY: วิทยาลัยคอมพ์’มข.’ เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

นศ. มข. ผุดนวัตกรรม AI แก้ไข crowd crush ป้องกันโศกนาฏกรรมเบียดกันตาย

มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหวิชาสาขา ตอบโจทย์อุตสาหกรรม

ครั้งแรกในไทย! วิทยาลัยคอมฯ มข.เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

ครั้งแรกในไทย ! วิทยาลัยคอม ฯ มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

มข. MOU หัวเว่ย ตอบโจทย์ผลิตบัณฑิต มีทักษะตรงความต้องการอุตสาหกรรมดิจิทัล

Scroll to Top