รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดคนใหม่ ชูยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะผ่าน Learning Programs

    ตามที่ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดได้หมด …

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดคนใหม่ ชูยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะผ่าน Learning Programs Read More »

สำนักหอสมุด นำนวัตกรรม Waste Management System แสดงในงาน Thailand Sustainability Expo 2020

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแ …

สำนักหอสมุด นำนวัตกรรม Waste Management System แสดงในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 Read More »

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสัญจร ณ สำนักหอสมุด

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนร …

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมสัญจร ณ สำนักหอสมุด Read More »

มข.ตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ดึง ‘เอไอ’ พยากรณ์โควิดระดับจว.

มข.ตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ดึง ‘เอไอ’ พยากรณ์โควิดระดั …

มข.ตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้ดึง ‘เอไอ’ พยากรณ์โควิดระดับจว. Read More »

มข.รวมฐานข้อมูล covid-19 ตอบโจทย์ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ใช้ข้อมูลสร้างกลยุทธ์กำหนดนโยบายเมือง

https://smartcity.kku.ac.th/ เป็นแพลตฟอร์มภายใต้โครงการการพัฒ …

มข.รวมฐานข้อมูล covid-19 ตอบโจทย์ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ใช้ข้อมูลสร้างกลยุทธ์กำหนดนโยบายเมือง Read More »

หอสมุด มข.จับมือหอสมุดทั่วประเทศเสวนาออนไลน์ Virtual Forum: Library Services Through COVID-19

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด …

หอสมุด มข.จับมือหอสมุดทั่วประเทศเสวนาออนไลน์ Virtual Forum: Library Services Through COVID-19 Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา VIRTUAL FORUM : LIBRARY SERVICE THROUGH COVID-19

ห้องสมุดจะอยู่ได้อย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งแรกที่ …

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา VIRTUAL FORUM : LIBRARY SERVICE THROUGH COVID-19 Read More »

มข. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ ช่วยพยาบาลคัดกรองและส่งยาช่วงสถานการณ์โควิด19

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำหุ่นยนต์บรรณารักษ์ Bookky แล …

มข. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ ช่วยพยาบาลคัดกรองและส่งยาช่วงสถานการณ์โควิด19 Read More »

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมาประมาณ 20 ปี และ ยังไม่สามาร …

มข. ผุด Esan Food Safety โปรแกรม พัฒนาคุณภาพปลาร้า ผลักอาหารไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นเศรษฐกิจข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง Read More »

Scroll to Top