รศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

ไทยผงาด Hub ผลิตแบตอีวี พบลิเทียม-โซเดียม มหาศาล

มข.ชี้ ไทยพบลิเทียมประโยชน์อื้อ

naewna-มข.จับมือ’สตรอม’หนุนพลังงานสะอาด ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหยุดก๊าซเรือนกระจก

today.line-ม.ขอนแก่น เริ่มโครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้นักศึกษา-บุคลากร 

prachachat-ม.ขอนแก่น เริ่มโครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้นักศึกษา-บุคลากร

ev-roads-มข.จับมือ ออสก้าโฮลดิ้ง เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า STROM แบตเตอรี่ UVOLT “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”

eventesan-มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจกมุ่ง Net Zero ในปี 2065

banmuang-“มข.” จัด “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”ทางเลือกหนึ่งพลังงานทดแทน

mgronline-“ม.ขอนแก่น” จับมือ “สตอรม” หนุนพลังงานสะอาด เปลี่ยนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก

77kaoded-มข.จับมือ -ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก มุ่ง Net Zero ในปี 2065

Scroll to Top