รศ.ดร.ดารุณี โชติษฐยางกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

kasettumkin-มิติใหม่คณะเกษตรฯมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งปั้นคนรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตร

Scroll to Top