รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศกรรมศาสตร์

today.line-วิศวะฯมข.ร่วมขับเคลื่อนโครงการแซนด์บ็อกซ์ ผลิตกำลังคนสู่อุตฯ Semiconductorฯ 

mgronline-วิศวะฯมข.ร่วมขับเคลื่อนโครงการแซนด์บ็อกซ์ ผลิตกำลังคนสู่อุตฯ Semiconductorฯ

muanchonthainews-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมขับเคลื่อนโครงการแซนด์บ็อกซ์การผลิตกำลังคน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อปลดล็อคประเทศไปสู่อุตสาหกรรม Semiconductor and Advanced Electronics

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Gen.2.0

คอลัมน์: การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ชุดจ่ายอากาศบริสุทธิ์ Gen.2.0(กรอบบ่าย)

ทีมวิจัย ‘มข.’ พัฒนาชุดป้องกันโควิดส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์

ผลิตชุด PAPR ช่วยแพทย์ลดเสี่ยงตรวจผู้ป่วยโควิด

สุดยอดชุด​PAPR จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มข.ช่วยหมอพยาบาล

ผลิตชุด PAPR ช่วยแพทย์ลดเสี่ยงตรวจผู้ป่วยโควิด

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด พัฒนาและสร้าง PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องการทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์

มข. แพทย์ ผนึก วิศวะ ผุด PAPR Suit ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย โควิด – 19 ย้ำ มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Scroll to Top