มข. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจและยกระดับการเรียนให้กับเยาวชนของชาติ ด้วยการทำ “วิทิสาสมาธิ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดเตรียมวิทยากรด้านสมาธิเพื่อดูแลการท […]

มข. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจและยกระดับการเรียนให้กับเยาวชนของชาติ ด้วยการทำ “วิทิสาสมาธิ” Read More »