มอขอ

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

“ก้าวสำคัญ สู่วันที่สำเร็จ” KKBS จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2566 Read More »

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบั …

KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ Read More »

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Kirirom Institute of Technology

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

KKBS ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Kirirom Institute of Technology Read More »

KKBS เจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบายาสิตา คณะบริห …

KKBS เจ้าภาพ ประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย Read More »

KKBS จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องวังเลิศสมาร์ทคลาส …

KKBS จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

KKBS-นิติศาสตร์ สานต่อ MOU ร่วมสร้างนักกฏหมายแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิท …

KKBS-นิติศาสตร์ สานต่อ MOU ร่วมสร้างนักกฏหมายแห่งอนาคต Read More »

KKBS จัดแคมป์สตาร์ตอัพ ปี 2 พร้อมปั้นสตาร์ทอัพนักศึกษาสู่ระดับประเทศ

ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและกา …

KKBS จัดแคมป์สตาร์ตอัพ ปี 2 พร้อมปั้นสตาร์ทอัพนักศึกษาสู่ระดับประเทศ Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี …

นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition Read More »

KKBS จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ภารกิจภารกิ …

KKBS จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์ การค้นหาไอเดียการทำธุรกิจสตาร์ตอัพ Read More »

KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธ …

KKBS จับมือเครือโรงแรมระดับโลก IHG Thailand ร่วมพัฒนานักศึกษาสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ Read More »

Scroll to Top