59 ปี มข. ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม

25 มกราคม 2566 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าว …

59 ปี มข. ตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม Read More »