มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มข. โดยคณะเทคโนโลยี ร่วมบรรยายและทำ workshop เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top