มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มข. จับมือ 3 องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2024 เน้นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

“ขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานเพราะเป็นศูนย์กลางทางก […]

มข. จับมือ 3 องค์กรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2024 เน้นเทคโนโลยีสีเขียวและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Read More »

todayhighlightnews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาด

todayhighlightnews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

facelinenews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้า ไหมไทยสู่ตลาดโลก

ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้า ไหมไทยสู่ตลา

facelinenews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้า ไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

today.line-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ ขอนแก่น’ เป็นประตู’ ผ้าไหมไทย’ สู่ตลาดโลก

‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ ขอนแก่น’ เป็นประตู’ ผ้าไหมไทย’ สู

today.line-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ ขอนแก่น’ เป็นประตู’ ผ้าไหมไทย’ สู่ตลาดโลก Read More »

thaipost-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ขอนแก่น’เป็นประตู’ผ้าไหมไทย’สู่ตลาดโลก

‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ขอนแก่น’เป

thaipost-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ขอนแก่น’เป็นประตู’ผ้าไหมไทย’สู่ตลาดโลก Read More »

mgronline-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

mgronline-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

today.line-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

today.line-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

ibusiness-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไท

ibusiness-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

sondhitalk-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไท

sondhitalk-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

kitdeenews-ทีเส็บ จับมือภาคี 4 องค์กร ผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าพื้นถิ่นอีสานขอนแก่นสู่เวทีตลาดโลก

ทีเส็บ จับมือภาคี 4 องค์กร ผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าพื้นถิ่น

kitdeenews-ทีเส็บ จับมือภาคี 4 องค์กร ผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าพื้นถิ่นอีสานขอนแก่นสู่เวทีตลาดโลก Read More »

Scroll to Top