khonkaenlink-มข.จัดใหญ่งานวันเกษตรภาคอีสาน 67 เนรมิตพื้นที่นับพันไร่เป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว พร้อมโชว์นวัตกรรมและผลงานวิจัยทางการเกษตรมากมาย