พบบึ้งชนิดใหม่

แมงมุมทารันทูลา หรือ บึ้ง สายพันธุ์ใหม่นี้ ถูกค้นพบที่ บ้านแม่โถ อ.เมือง จ.ตาก ด้วยความร่วมมือในการศึกษาโดย ดร.นรินทร์ ชมภูพวง อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักสะสมแมงมุม

พบ “บึ้งปล้องไผ่” สกุลใหม่ของโลก!! ประกาศเป็นทางการ 2 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.นรินทร์​ ชมภูพวง อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์มข. ร่วมกับทีมวิจัย

ทีมนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวการการค้นพบบึ้งต้นไม้สกุลใหม่ของโลก “บึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน”

Scroll to Top