ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

mass tv online-พร้อมแล้ว!มข.พร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2566 

มข. MOU ทางวิชาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เพื่อพัฒนาทักษะครูศิลปะ เสริมศักยภาพการเรียนการสอน

Scroll to Top