มข.จัด ให้เลือด=ให้ชีวิต บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ที่ตึกอธิการบดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น. ฝ่าย […]

มข.จัด ให้เลือด=ให้ชีวิต บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ที่ตึกอธิการบดี Read More »