ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

naewna-มข.จับมือ’สตรอม’หนุนพลังงานสะอาด ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหยุดก๊าซเรือนกระจก

today.line-ม.ขอนแก่น เริ่มโครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้นักศึกษา-บุคลากร 

prachachat-ม.ขอนแก่น เริ่มโครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้นักศึกษา-บุคลากร

ev-roads-มข.จับมือ ออสก้าโฮลดิ้ง เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า STROM แบตเตอรี่ UVOLT “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”

eventesan-มข.จับมือ ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจกมุ่ง Net Zero ในปี 2065

banmuang-“มข.” จัด “โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”ทางเลือกหนึ่งพลังงานทดแทน

mgronline-“ม.ขอนแก่น” จับมือ “สตอรม” หนุนพลังงานสะอาด เปลี่ยนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก

77kaoded-มข.จับมือ -ออสก้า โฮลดิ้ง ผลิตพลังงานรักษ์โลก แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน เพื่อยานยนต์ไฟฟ้า หยุดก๊าซเรือนกระจก มุ่ง Net Zero ในปี 2065

thestatestimes-“มข.” จัด”โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”ทางเลือกหนึ่งพลังงานทดแทน

thaisaeree-มข. ส่งเสริมการใช้ จยย.ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน อีกหนึ่งทางเลือกพลังงานทดแทน

Scroll to Top