ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์

ฉลอง 60 ปี มข. คว้าอันดับ 1 ของประเทศ ด้านยุติความหิวโหย และด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับ 97 ของโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก THE Impact Rankings 2023

มข.พัฒนาผู้บริหารระดับสูงเชิงกลยุทธ์ ติวเข้มกฎหมายป้องกันความรับผิดทางละเมิด

รายงานพิเศษ : สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกยก ม.ขอนแก่น สถาบันมุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันดับ 1 ของประเทศไทย

“Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” ยก ม.ขอนแก่น เป็นสถาบันที่มุ่งเน้น ขจัดความยากจน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร อันดับ 1 ของประเทศไทย

มข.ผลงานวิจัยโดดเด่น ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อันดับ 4 ของประเทศ จาก ISC World University Rankings 2021

มข. จับมือ 86 ภาคี MOU กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวัง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสหประชาชาติ

Scroll to Top