ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

มข.จับมือภาคเอกชน สร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม

สำนักข่าว: naewna.com มข.จับมือภาคเอกชน สร้างจิตสำนักทางสิ่งแ […]

มข.จับมือภาคเอกชน สร้างจิตสำนักทางสิ่งแวดล้อม Read More »

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จับมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการเปิดการอบรม

สำนักข่าว: facebook: ตลาดวิเคราะห์ news สถาบันวิจัยและพัฒนาวิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จับมือภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้การสร้างจิตสำนึกทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้ STEAM Education ในการแก้ปัญหา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการเปิดการอบรม Read More »

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: ชีพจรทั่วไทย(กรอบบ่าย) Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี

สำนักข่าว: eventesan URL: https://www.eventesan.com/archives/

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกุดเค้า อ.มัญจาคีรี Read More »

‘มข.’ชูใบบัวบกพืชเศรษฐกิจยกฐานะวิสาหกิจชุมชน(กรอบบ่าย)

‘มข.’ชูใบบัวบกพืชเศรษฐกิจยกฐานะวิสาหกิจชุมชน(กรอบบ่าย) Read More »

‘มข.’ชูใบบัวบกพืชเศรษฐกิจยกฐานะวิสาหกิจชุมชน

‘มข.’ชูใบบัวบกพืชเศรษฐกิจยกฐานะวิสาหกิจชุมชน Read More »

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน

สำนักข่าว: eventesan URL: https://www.eventesan.com/archives/

สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่อำเภอภูผาม่าน Read More »

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ผนึกอปท.-ร.ร.ลุย’1ต.1ม.'(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.ผนึกอปท.-ร.ร.ลุย’1ต.1ม.'(กรอบบ่าย) Read More »

Scroll to Top