ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

มข.ตั้งศูนย์ทดสอบ5จีมุ่งสมาร์ทฟาร์ม-หุ่นยนต์

สนง.อธิการบดี มข. จัด “ผักจากแปลงลงจาน..ที่บ้านสิริคุณากร” เสริมความสุขการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กร

Scroll to Top