ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย

Fresh Fun Fin! SMD Family Running For Fun 2024 เปิดศักราชใหม่ด้วยการวิ่งใน มข. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

     เปิดศักราชใหม่ด้วยการวิ่งใน มข. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระคร […]

Fresh Fun Fin! SMD Family Running For Fun 2024 เปิดศักราชใหม่ด้วยการวิ่งใน มข. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) Read More »

มข. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

มข. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

มข. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

มข. จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Read More »

กองป้องกันฯ มข. จัดฝึกพัฒนาทักษะบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ Smart security and safety

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 น.  กองป้องกันและรักษาค

กองป้องกันฯ มข. จัดฝึกพัฒนาทักษะบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ Smart security and safety Read More »

โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนฯ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัต

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มข. ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนฯ จัดอบรมให้ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แก่นักศึกษา Read More »

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท.รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรร

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จนท.รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 Read More »

Scroll to Top