ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

talknewsonline-คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศ การศิลปนิพนธ์ “Prouder Exhibition” จัดยิ่งใหญ่ 3 วัน ที่เซ็นทรัลขอนแก่น

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการด้านวิจัยวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการด้านวิจัยวัฒนธรรม

มข. หลอมรวม ศิลปะไทย จีน อีสาน สร้างสรรค์สถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2566 วิจิตรและทรงคุณค่า

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รังสรรค์ภูมิปัญญาอีสานสู่การตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 งดงามและทรงคุณค่า

Scroll to Top