ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

เปลื่ยนโฉมประเทศไทย ตอน KKBS กับการขับเคลื่อนอีสานด้วยอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ

รายการ : เปลื่ยนโฉมประเทศไทย ออกอากาศ : วันที่ 15 กันยายน 256 …

เปลื่ยนโฉมประเทศไทย ตอน KKBS กับการขับเคลื่อนอีสานด้วยอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ Read More »

มข.จัดสัมมนา ‘มหัศจรรย์สมุนไพรกัญชา’ ทำอาหารก็ได้..ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ดี

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: นักวิจัยม.อุบลฯโยงท่องเที่ยว-ชุมชน

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: นักวิจัยม.อุบลฯโยงท่องเที่ยว-ชุมชน(กรอบบ่าย)

Scroll to Top