ผศ.ดร. ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

mol-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือภายหลังการนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ National Pingtung University เมืองผิงตง ไต้หวัน

มข.เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนากรบุคลากรรู้ศก.พอเพียง (กรอบบ่าย)

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: พัฒนากรบุคลากรรู้ศก.พอเพียง

Scroll to Top