ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

muanchonthainews-นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า

คอลัมน์: รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย (กรอบบ่าย)

รายงานพิเศษ: ‘มข.’ตอบโจทย์ความท้าทายสถาปัตย์ยุคใหม่สีเขียวออกแบบอาคารลดฝุ่น

Scroll to Top