ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน

ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติจริง

ลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติจริง Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. MOU ร่วมกับบริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล

คณะเกษตรศาสตร์ มข. MOU ร่วมกับบริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด Read More »

Scroll to Top