ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มข.เปิดแพลตฟอร์มอัจฉริยะช่วยเกษตรกร

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร(กรอบบ่าย)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข.และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย – KKL ขอนแก่นลิงก์

Scroll to Top