ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร

สำนักข่าว : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต 2 URL :  https://region …

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร Read More »

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร

สำนักข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ URL :  https://thainews …

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร Read More »

สร้างการเกษตรแม่นยำให้ชาวไร่อ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

สำนักข่าว : thaitimenews URL :  https://www.thaitimenews.com/ …

สร้างการเกษตรแม่นยำให้ชาวไร่อ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ Read More »

Scroll to Top