ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มข.เปิดแพลตฟอร์มอัจฉริยะช่วยเกษตรกร

ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: มข.เปิดแพลตฟอร์มอัจฉริยะช่วยเกษตรกร Read More »

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร Read More »

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร(กรอบบ่าย) Read More »

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข.และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย – KKL ขอนแก่นลิงก์

วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย 2565 หัวข้อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมื

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข.และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย – KKL ขอนแก่นลิงก์ Read More »

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร

สำนักข่าว : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต 2 URL :  https://region

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร Read More »

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร

สำนักข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ URL :  https://thainews

ร้อยเอ็ด จัดโครงการ โดรนชุมชน ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรฝึกอบรมบินโดรนในภาคเกษตร Read More »

สร้างการเกษตรแม่นยำให้ชาวไร่อ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

สำนักข่าว : thaitimenews URL :  https://www.thaitimenews.com/

สร้างการเกษตรแม่นยำให้ชาวไร่อ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ Read More »

ชาวไร่อ้อยใช้บริการ’โดรน’ สร้าง’เกษตรแม่นยำ’

ชาวไร่อ้อยใช้บริการ’โดรน’ สร้าง’เกษตรแม่นยำ’ Read More »

Scroll to Top