มข. เพิ่มความอุ่นใจให้กับบุคลากรทุกคนด้วยการทำประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19