บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมดิจิทัลไทย สมาคมอีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย และ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด

brandage-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

forbesthailand-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

moneyandbanking-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืชสนับสนุน น่านแซนด์บอกซ์

mitihoon-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

wealthythai-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

efinancethai-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

isranews-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

thebangkokinsight-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช หนุนน่านแซนด์บอกซ์

banmuang-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

thaipr-มูลนิธิกสิกรไทย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนายาจากพืช สนับสนุนน่านแซนด์บอกซ์

Scroll to Top