บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงา …

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 23 Read More »

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการค่ายบัณฑิตศ …

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8 Read More »

คุยกับ ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับแนวทางเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

สำนักข่าว: facebook: ThaiPBS URL: https://www.facebook.com/wa …

คุยกับ ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับแนวทางเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน Read More »

การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ผลงานวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. คว้า รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ …

การศึกษาออกแบบและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากชานอ้อยโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน ผลงานวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. คว้า รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน Read More »

Scroll to Top