บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

naewna-รายงานพิเศษ : มข. จับมือ ซินเจนทา ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ ถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรยั่งยืน

มข. จับมือ ซินเจนทา “ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ” หวังถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรอย่างยั่งยืน

Scroll to Top