นายดำรงศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อารักขาพืช บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

thairath-น้ำหยดควบสารชีวภาพ สู้โรคระบาดรับมือเอลนีโญ

มข. จับมือ ซินเจนทา “ผสานเทคโนโลยีซินเจนทา สู่เกษตรกรมืออาชีพ” หวังถ่ายทอดนวัตกรรม หนุนทำเกษตรอย่างยั่งยืน

Scroll to Top