นางประภาพร จันทะบุรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. พาเด็กอนุบาลลงแขกดำนา

มข. พาเด็กอนุบาลลงแขกดำนา Read More »

dailynews-‘มข.’ นำนักเรียนอนุบาลลงแขกดำนาสืบสานประเพณี

‘มข.’ นำนักเรียนอนุบาลลงแขกดำนาสืบสานประเพณี   สำนักข่าว

dailynews-‘มข.’ นำนักเรียนอนุบาลลงแขกดำนาสืบสานประเพณี Read More »

Scroll to Top