นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

มข.จัดอบรมเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ F.M.103 MHz พัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิทยุ กองสื่อสารองค์กร จัด […]

มข.จัดอบรมเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ F.M.103 MHz พัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ Read More »

ข่าวสด(กรอบบ่าย) : หนุนครัวเรือนคัดแยกขยะทำปุ๋ย ร่วมสร้างชุมชน ‘เคียงมอ’ น่าอยู่

ข่าวสด(กรอบบ่าย) : หนุนครัวเรือนคัดแยกขยะทำปุ๋ย ร่วมสร้างชุมชน ‘เคียงมอ’ น่าอยู่ Read More »

‘มข.’ ชวนขจัดปัญหา ‘ขยะอินทรีย์’ หนุน ‘ทำปุ๋ยหมัก’ เพื่อ ‘ชุมชนเคียงมอน่าอยู่’

‘มข.’ ชวนขจัดปัญหา ‘ขยะอินทรีย์’ หนุน ‘ทำปุ๋ยหมัก’ เพื่อ ‘ชุมชนเคียงมอน่าอยู่’ Read More »

Scroll to Top