นวัตกรรม

นศ. มข. ผุดนวัตกรรม AI แก้ไข crowd crush ป้องกันโศกนาฏกรรมเบียดกันตาย

ม.ขอนแก่น หารือบอร์ด NIA และมิตรผล ผลักดันงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สำนักหอสมุด พัฒนานวัตกรรมตู้ฆ่าเชื้ออัจฉริยะ เพิ่มความมั่นใจในการยืมคืนหนังสือ

ผู้ประกอบการแห่สมัคร สมาชิกบ่มเพาะธุรกิจ คณะกรรมการเข้ม ดันธุรกิจนวัตกรรม

Scroll to Top