คณะสัตวแพทย์ ฯ มข.จัด “KVAC 2023” ประชุมวิชาการนานาชาติ ดันนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์