นวัตกรรมทันตกรรมเก็บกักละอองป้องกันโควิด 19

เครื่องกักละออง Dental Chamber ใช้กักเก็บละอองฝอยเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19

คอลัมน์: ด้วยสมองและสองมือ: ‘มข.’ สร้าง ‘อุปกรณ์เก็บกักละออง’ เครื่องแรกของโลกลดเชื้อโรค

เครื่องแรกของโลก – มข.เปิดตัว อุปกรณ์เก็บกักละออง ลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน ได้ 99.99%

มข.เปิดตัว อุปกรณ์เก็บกักละออง ลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน ผลงานเด่นนักวิจัยไทยเครื่องแรกของโลก ที่ใช้ได้งานได้ผลถึง 99.99%

ขอนแก่น(ชมคลิป)นักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ลดการกระจายเชื้อโรคจากการทำฟัน ได้ผล 99.99% เครื่องแรกของโลก

#เครื่องแรกของโลก หมอฟันนักวิจัย มข. สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99% . ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคในปัจจุบัน และก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทันตบุคลากร และคนไข้

Scroll to Top