นวัตกรรมทันตกรรมเก็บกักละอองป้องกันโควิด 19

นวัตกรรมสู้ภัยโควิด เปลปกป้อง-มดพิทักษ์

นวัตกรรมสู้ภัยโควิด เปลปกป้อง-มดพิทักษ์(กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมสู้ภัยโควิด เปลปกป้อง-มดพิทักษ์

หมอฟัน’มข.’พัฒนา’อุปกรณ์เก็บกักละออง’ลดเชื้อโรคกระจาย..ปลอดภัยทั้งแพทย์-คนไข้

หมอฟัน’มข.’พัฒนา’อุปกรณ์เก็บกักละออง’ ลดเชื้อโรคกระจาย..ปลอดภัยทั้งแพทย์-คนไข้

หมอฟัน’มข.’พัฒนา’อุปกรณ์เก็บกักละออง’ ลดเชื้อโรคกระจาย..ปลอดภัยทั้งแพทย์-คนไข้

ภาพข่าว: ถ่ายทอดเทคโนโลยี

มข. โชว์ อุปกรณ์เก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์

มข.โชว์เครื่องเก็บกักละออง ป้องกันเชื้อโรคจากการทำฟัน

หมอฟันนักวิจัย มข.สร้าง “อุปกรณ์เก็บกักละออง” เครื่องแรกของโลก ลดเชื้อโรคกระจาย 99.99%

Scroll to Top