นริสรา พาลุสุข

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี […]

นศ. KKBS คว้ารางวัลรวมกว่า 100,000 เวทีแข่งขัน Toyota Campus Challenge 2023 Read More »

นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS เข้าร่วมการแข่งขัน The 4th Southeast Sales Competition 2023 Read More »

นศ. KKBS คว้ารางวัลเวที Young Entrepreneur Challenge 2020

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี

นศ. KKBS คว้ารางวัลเวที Young Entrepreneur Challenge 2020 Read More »

Scroll to Top