ธัญญา ภักดี

คอลัมน์: โซเชียลการศึกษา(กรอบบ่าย)

คอลัมน์: โซเชียลการศึกษา

คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่มุมพักผ่อน

สนง.อธิการบดี มข. จัด “ผักจากแปลงลงจาน..ที่บ้านสิริคุณากร” เสริมความสุขการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนองค์กร

Scroll to Top