ทรู 5 จี

มข.ตั้งศูนย์ทดสอบ5จีมุ่งสมาร์ทฟาร์ม-หุ่นยนต์

Scroll to Top